KURUMSAL / EYS Kapsamı

KURTSAN OTOMOTİV ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS ) KAPSAMI

Yaklaşık 40 yıldır kamyon, otobüs, traktör ve treylerler için poyra üretimi yapmakta olan Kurtsan Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti olarak; Konya Organize Sanayi Bölgesi  Büyük Kayacık Mah. 4. Organize Sanayi 101. Cad. No:20 Selçuklu adresindeki 20 bin metrekarelik bir alanda kurulan 13 bin metrekare kapalı alanı olan tesisimizde  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standart şartlarına göre  Entegre (Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği) Yönetim Sistemi kapsamında; Poyra, Poyra Kiti ve Aksesuarları Üretimi, Rulman Montajı ve Bunların Satışı, Otomotiv Endüstrisi ve Diğer Sanayi Kollarına Yönelik Muhtelif Tiplerde Dökme Demirden Mamul Ürünlerin ve Bunlara Ait Aksesuarların Dökümü, İşlenmesi ve Satışı faaliyetleri yürütülmektedir.

Poyra denilince akla gelen ilk isimlerden olmayı başaran Kurtsan Otomotiv, yurt içinde ve yurt dışında lider pozisyonunu, yeni bayiler, yeni distribütörler ve yeni dingil üreticileri ile işbirlikleri kurarak pekiştirmeyi hedeflemektedir. EYS sisteminde, bu hedefini etkileyen iç/dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile bunlardan hangilerinin uygunluk yükümlülüğü olduğu belirlenmektedir. 

Firmamız, müşteriye gönderilen yeni veya mevcut bir ürünün spesifikasyonlarını belirleme yetkisine sahip olmadığı için ISO 9001:2015 standardının “8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi” şartı uygulanabilir değildir. 

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) çevrimi dikkate alınarak tasarlanan Entegre Yönetim Sistemi‘nin işletimi; Planlama, Satış Pazarlama, Dış Ticaret, Satın Alma, Dökümhane, Üretim (Talaşlı İmalat ve Montaj), Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Muhasebe birimleri ile Entegre Yönetim Temsilcisi ve Üst Yönetimin sorumluluğundadır. 

Poyra üretiminin; hammadde temini, modelleme, otomatik kum hazırlama ve kalıplama, otomatik döküm, döküm kontrol, talaşlı imalat, kalite kontrol, boyama, rulman montajı, paketleme ve sevkiyat proseslerinin tamamı kendi bünyemizde gerçekleştirilmektedir. 

Müşteri memnuniyeti, çevre ve insan sağlığına olan duyarlılığını EYS ile ilgili yasal ve diğer uygunluk yükümlülükleri çerçevesinde sürdürmektedir. Ürünlerimizi mükemmelleştirmek ve rekabet avantajını artırmak için yönetimimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz ile sürekli gelişme ve iyileştirme ile sağlarız. 

EYS ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere yönelik bilgiler dokümante edilerek ve sürekli izlenerek;

Uygunluk yükümlülükleri sağlanmakta,  

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin, bayilerimizin ve ilgili tüm taraflarımızın sağlığını korumak ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamak için sürekli iyileştirmeler yapılmakta, 

Kalite Kontrol laboratuvarlarındaki cihazlarla kum analizleri ile metal analizleri gerçekleştirilmekte, üç boyutlu ölçüm cihazlarıyla ölçüm hassasiyeti sağlanmakta, 

Enerji ve doğal kaynaklar en verimli şekilde kullanılmakta,

Atıkları azaltma çalışmaları yapılmakta ve atıkların kaynağında ayrıştırılmakta,

Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirilmekte, 

Tehlikeli atıkların bertarafı lisanslı firmalar ile yapılmakta, 

İSG ve Çevre ölçümleri akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Her Hakkı Saklıdır. 2015 | www.kurt-san.com

Tasarım: ONEWAY | Yazılım: BİLİŞİMOFİS